Onbezorgd overstappen naar CENT Lonen? In slechts 5 eenvoudige stappen doet CENT Lonen het werk:
  • Stap 1 - Doorsturen output huidige verwerker
  • Stap 2 - Inrichten van salarisadministratie door CENT Lonen
  • Stap 3 - Schaduwdraaien van de aangeleverde maand
  • Stap 4 - Controle, analyse en communiceren van de verschillen
  • Stap 5 - LIVE

 

lees meer
Premiekorting voor jonge werknemers

Omdat de jeugdwerkloosheid nog altijd te hoog is, wordt per 1 juli 2015 de premiekorting voor jongeren verruimd. Daarnaast wordt de tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat u in een vacature expliciet om jongeren van 18 tot 27 jaar mag vragen, verlengd tot 1 januari 2017.

Een andere maatregel die de minister neemt om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, is de verruiming van de premiekorting voor het aannemen van jongeren. Vanaf 1 juli 2015 mag u deze premiekorting al toepassen als u een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst neemt voor minimaal 24 uur per week. Momenteel moet de jongere een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 32 uur per week.


lees meer
Overgangsregeling transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers die minimaal twee jaar in dienst geweest zijn recht op een transitievergoeding als het dienstverband stopt op initiatief van de werkgever. Per dienstjaar heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van 1/3 maandsalaris. Voor alle jaren die hij langer dan 10 jaar in dienst geweest is bedraagt de vergoeding 1/2 maandsalaris. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000 of een jaarsalaris als dit hoger is.

lees meer

 
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Vraag een offerte aan