Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd.

De NOW regeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom over een periode van 3 maanden (maart 2020 tot en met mei 2020). De omzetdaling moet minimaal 20% zijn.

lees meer
Uitstel van betaling op aangifte loonheffingen

Naast de NOW regeling is het ook mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan aangevraagd worden voor de loonheffingen.

Hiervoor kan een brief naar de Belastingdienst verstuurd worden waarin u vraagt om uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende betalingsproblemen.

De Belastingdienst stopt vervolgens de invorderingsmaatregelen en u krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling zonder boete.

Voor verdere informatie, zie de website van de Belastingdienst over dit onderwerp:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/bijzonder-uitstel-van-betaling-aanvragen-wordt-eenvoudiger

lees meer

 
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Vraag een offerte aan