AdviesBeheerControle
Advies

CENT Lonen is uw gesprekspartner op het gebied van beloningen. Wij adviseren onder andere bij:

• Het opmaken van een arbeidsovereenkomst.
• Ontslagzaken.
• Het aanvragen van loonkostensubsidies.
• Het opstellen van bezwaarschriften.
• Loonkostenbegrotingen.
• Overnametrajecten.

Beheer

Als werkgever krijgt u voortdurend te maken met wijzigingen als gevolg van wetgeving, CAO afspraken, individuele afspraken en veranderende marktomstandigheden.

Daarnaast dient informatie vanuit de salarisadministratie doorgeleverd te worden naar vervolgpartijen zoals de werknemer, het pensioenfonds, de verzekeraar, de accountant en natuurlijk de Belastingdienst. 

Het is van groot belang dat iedere wijziging goed wordt verwerkt en beoordeeld door een specialist. Bij CENT Lonen zijn uitsluitend gediplomeerde specialisten werkzaam. Als werkgever moet u kunnen vertrouwen op de juistheid van de salarisadministratie en de loonkosten die daaruit berekend en gecommuniceerd worden.

U moet er op kunnen vertrouwen dat er geen verborgen risico’s achterblijven in uw salarisadministratie die later, bij een boekenonderzoek of controle, worden geconstateerd en een naheffing tot gevolg zouden kunnen hebben.

Controle

QUICK-SCAN – VOORCONTROLE – RISICOINVENTARISATIE
Deze controle is er op gericht om vast te stellen of uw salarisadministratie voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat daarbij van groot belang is, is het vaststellen of zaken terecht wel of niet in de salarisadministratie zijn betrokken en conform de regels zijn belast. Hetgeen in de salarisadministratie is betrokken, wordt in de meeste gevallen wel goed berekend maar vaak genoeg worden zaken, veelal onbewust, onterecht buiten de salarisadministratie gehouden waardoor deze zaken ook niet beoordeeld kunnen worden in het kader van de loonheffingen en bijbehorende verplichtingen.

De controle is aldus breder dan alleen de salarisadministratie en werpt een blik op de gehele onderneming.

Enkele voorbeelden:

  • Zijn de onkostenvergoedingen onderbouwd?
  • Worden maaltijden op de juiste manier verwerkt?
  • Heeft u de juiste ID bewijzen?
  • Heeft u van iedere werknemer een verklaring met betrekking tot de loonheffingen?
  • Worden de reiskosten getoetst en juist berekend?
  • Zijn de autogegevens juist en wordt de bijtelling juist toegepast?
  • Voldoet de werkkleding aan de vereisten?
  • Als er sprake is van fooien, worden deze juist verwerkt?
  • Hoe zit het met geschenken aan het personeel?
  • Zijn er subsidiemogelijkheden of kortingsregelen die alsnog toegepast kunnen worden?

Mocht één van bovenstaande situaties aan de orde zijn en bent u niet helemaal zeker van de juistheid dan kunnen wij door een controle de risico’s inschatten en aanbevelingen doen. Hiermee voorkomt u dat u bij een eventuele looncontrole wordt verrast door naheffingen en boetes van de Belastingdienst.

 
 


 
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Vraag een offerte aan